ANA SAYFA

 

 

Murat Çiftkaya

                      yazar

ANA SAYFA | KİMDİR | YAZILAR | KİTAPLAR | ÖYKÜLER LİNKLER  |   @ MAİL  |      

 

solmenu

YAZILAR

Devletler de ölür

'İslami bisiklet'e nasıl binilir?

PKK’ya rağmen hak ve özgürlükler!

Ya Kürtler olmasaydı?

*Nerede benim rakım?” ya da nereden nereye?

Müslüman, ahlak ve para

Mardin Türkiye’ye ne söylüyor?

CHP neden iktidara gelemez ?

Cemaat mi camia mı tartışmalarına bir katkı

Cemaat, hükümet ve birkaç nokta

Havuza Taş Atma Yasaktır!

İslamcı aklın hazin göçü

İffeti yeniden hatırlamak

Düştüğümüz yerden nasıl kalkabiliriz?

En tehlikeli iktidar mücadelesi

Kadın ve eğe kemiği

Erkek erkektir

Erkekler nasıl adam olabilir?

Kimi Türk asker, kimi Türk bedelli doğar!

Bayram Otele mektup

Kâbe'nin tepesindeki saat niçin kaldırılmalı?

Tarikat ve cemaatlerin ayakta kalmasının sırrı

Derinden gelen haberler

Tepe lambalı araçlar neyin sembolü

Said-i Kürdi'den Said Nursi'ye -II

Said-i Kürdi'den Said Nursi'ye - I

Yeni ihraç malı laiklik mi?

Peçenizle beni korkutuyorsunuz

Cemaat

Mesele bölünmek değil ki...

Şiddete meyyalim, vallahi dertten

Varlığımız kime armağan

 

Reklam

 

 

uzamax

 

 

Kadın ve eğe kemiği

 

Kadın ve eğe kemiği

Murat Çiftkaya

14.12.2011 - www.haber7.com

 

Belâğatta ve vecizlikte en yüksek derecede olan âyetler ve onların ardından gelen nebevî hadisler, hakikatleri her çağdaki ve her seviyedeki zihinlere izah etmek için sıklıkla mecaz ve temsil yolunu kullanır. Mecaza dayalı hadislerden birisi de kadının yaratılışını eğe kemiğine benzeten hadistir.

Ebu Hureyre’nin rivayetine göre, Hz. Peygamber “Ey mü’minler size kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim” dedikten sonra şöyle devam etmiştir: “Kadınlar eğe kemiğinden yaratılmışlardır. Bu kemiğin en eğri kısmı üst tarafıdır. Eğer sen eğri kemiği doğrultmağa çabalarsan onu kırarsın. Kendi hâline bırakırsan dâima eğri kalır, bu cihetle size kadınlar hakkında hayırlı olmanızı vasiyet ederim.”

Hadisi şerif böyle. Peki, bu nebevî sözden ne anlamalıyız? Dahası, ondan ne anlamamalıyız?

Kimi hadis şarihlerine göre, hadisteki bu ifadeyle “kadın cinsinin fıtrat açısından asabi olduğunu ve fıtratı gereği çabuk sinirlenerek eğrilik ve huysuzluk göstermesine işaret olunup erkeklerin kadınlar hakkında hayırlı olmaları emrolunmuştur.” Bu yorum, elbette ki, kadının yaratılışının binlerce yönünden bir yönüne değinmesi noktasında hakikati ifade etmektedir.

Ancak, hadiste yer alan eğe kemiği, eğrilik, üst taraf, doğrultmaya çalışmak, vs. gibi mecazların izini sürdüğümüzde, bu belâğatlı sözün deryamisal hikmetlerinden bir mânâsını anlamak mümkün olabilir. Herşeyden önce, “hayır”ı tavsiyeyle başlayan ve “hayır”ı tavsiyeyle biten bu hadisten, kadınların daha aşağı veya bozuk fıtratta yaratıldığı sonucunu çıkarmak mümkün değildir. Olsa olsa, erkeklerin gözüyle bakıldığında onların nasıl farklı yaratıldıkları ve bu farklılık karşısında erkeklerin ne yapması ve ne yapmaması gerektiğine dair hikmetli bir yol haritası bulabiliriz.

Öncelikle, kadının eğe kemiğinden yaratıldığı mecazı, eğe kemiğinin göğüs kafesinde bulunması, insanın yüreğine yakınlığı, dahası, başta kalb olmak üzere hayatî uzuvlarını korumayla görevli olması açısından çok hikmetli anlamlar içerir.

Kadın erkeğe yakındır, daha doğrusu yakın kılınmıştır. En çok da yüreğine yakındır kadın erkeğin. Aralarındaki ilişki kalbin rengindedir. Kadın kalb burcunda var edilmiştir. Duyguların, kalbî tahassüsün kaynaştığı bir cemal aynasıdır o.

Erkek, kadının aksine, daha ziyade akıl üzeredir. Sebeb sonuç ilişkilerine odaklanır. Bakışı, bir ağacın eğri-büğrü dallarına benzeyen ayrıntıları aşarak doğrudan düz gövdeye doğrudur. Hatta, kadınca bir bakış açısıyla, fazla düz ve küt bir bakıştır erkeğinki.

Aynı şekilde, erkekçe bir bakış açısından, kadın fazlasıyla dolambaçlı, karmaşık ve eğri bakan, konuşan ve hareket eden bir varlıktır. Bu dolambaçlılık, karmaşıklık, en çok da onun düşünüşünde ve dilindedir (kemiğin üst tarafı!) En basitinden, erkek “evet” dediğinde bu “evet” demektir. Oysa, aynı cevap, bir kadının dilinden döküldüğünde, kadının ruh haline göre bin bir anlam taşıyabilir: “Evet diyorum, ama biliyorsun ki aslında hayır!” “Evet, ama belli şartlar içinde evet.” “Evet, ama aslında belki!”

İşte, kadının bu eğriliği ve farklılığı karşısında, çoğu zaman erkek kendi yaratılış özelliklerini esas alarak, kadını kıyasıya eleştirmeye ve kendisi gibi rasyonel ve akılcı bir çizgiye getirmeye kalkışabildiği için, Rahmet Peygamberi (asm), erkeklere böylesi hikmetsiz bir mücadeleden uzak durmayı tavsiye eder. Çünkü yaratılışı değiştirmek mümkün değildir. Kadın fıtratına bu yönde yapılacak bir müdahale, olsa olsa kadının duygusal olarak kırılmasını veya fıtratının bozulmasını sonuç verecektir.

Erkeğin kadına karşı takınabileceği en sağlıklı tavır, hadisi şerifin emrettiği üzere, hayır üzere davranmaktır. Bu hayırlı muamele ise, kadınlar nasılsa ilâhî kastı mahsusla o şekilde yaratılmış olduklarını; onların erkeğin kalbî yönünü temsil ettiklerini; eğriliklerinin erkeğin düzlüğüne göre eğrilik olduğunu, ama başka bir açıdan, bu eğriliğin kadınlığa mahsus letafet, sanat ve güzellik gibi düzlüğü tanım gereği barındırmayan ve barındırmaması gereken özellikleri sergilediğini hatırda tutmayı; ve nihayet kadını nasılsa öylece sevmeye devam etmek gerektiğini içerir.

Yeni Sayfa 1

KİTAPLAR

 

 

sayfama giriş yapabilir,

arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz.

 

 

 

 

Reklam